APBD DKI TA 2019 Disahkan


Sumber: http://klipingdigital.jakarta.go.id/cetak/berita/20150220091567/201812010931473008